Các thương hiệu phân phối - Thiết bị làm sạch công nghiệp Tân Phát

Các thương hiệu phân phối

Rosemor

Rosemor – Escalator Travelator Cleaning Machines

Website: http://www.rosemor.net

IPC Cleaning

Integrated Professional Cleaning

Webiste: http://www.ipcworldwide.com/

Mosmatic Corporation

Mosmatic Corporation

Website: https://www.mosmatic.com/us/

Menikini - Industrial Steam Cleaning

Menikini – Industrial Steam Cleaning 

Website: https://www.menikini.com/en/

EUREKA – Industrial Ceaning Machines Manufacturer

EUREKA – Industrial Ceaning Machines Manufacturer

Webisite: http://www.eurekasweepers.com/en

National car washing machine

Okatsune – National car washing machine

Website: http://www.okatsune.com/

Gardiner-cleaning UK’s Favourite Water Fed Poles Gardiner Pole Systems 

Website: http://gardinerpolesystems.co.uk/

fasa FASA – Your Cleaning Class

Website: http://en.fa-sa.it/CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN