Hóa chất giặt chính Laundry Liquid CCS 451D
Hóa chất giặt chính Laundry Liquid CCS 451D

Hóa chất giặt chính Laundry Liquid CCS 451D

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức : Chất lỏng không màu
Mùi : Đặc trưng
pH 100% theo thước đo pH : 8.00  – 9.00
Dung tích: 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước : Hòa tan hoàn toàn

Giá bán: 1,764,950 VND

Hóa chất giặt chính Laundry Liquid CCS 451D

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức : Chất lỏng không màu
Mùi : Đặc trưng
pH 100% theo thước đo pH : 8.00  – 9.00
Dung tích: 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước : Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN