Hóa chất giặt cho máy giặt thảm CCS 710
hoa-chat-giat-cho-may-giat-tham-ccs-710

Hóa chất giặt cho máy giặt thảm CCS 710

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 10 – 12
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980-1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Giá bán: 410,850 VND

Hóa chất giặt cho máy giặt thảm CCS 710

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 10 – 12
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980-1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN