Hóa chất giặt thảm không tạo bọt CCS 720
Hóa chất giặt thảm không tạo bọt CCS 720

Hóa chất giặt thảm không tạo bọt CCS 720

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu vàng nhạt – đục
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo thước đo độ pH: 6.50  – 7.50
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 455,290 VND

Hóa chất giặt thảm không tạo bọt CCS 720

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu vàng nhạt – đục
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo thước đo độ pH: 6.50  – 7.50
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN