Hóa chất hồ vải Spray Starch CCS 460
Hóa chất hồ vải Spray Starch CCS 460

Hóa chất hồ vải Spray Starch CCS 460

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức : Chất lỏng trong
Mùi  : Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung : 4 – 6
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3) : 0.990 – 1.030
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Giá bán: 464,640 VND

Hóa chất hồ vải Spray Starch CCS 460

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức : Chất lỏng trong
Mùi  : Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung : 4 – 6
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3) : 0.990 – 1.030
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN