Hóa chất khử trùng tẩy uế đa năng CCS 161
Hóa chất khử trùng tẩy uế đa năng CCS 161

Hóa chất khử trùng tẩy uế đa năng CCS 161

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu vàng nhạt
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 9 – 11
Dung tích: 3.8 l
Trọng lương riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 278,850 VND

Hóa chất khử trùng tẩy uế đa năng CCS 161

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu vàng nhạt
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 9 – 11
Dung tích: 3.8 l
Trọng lương riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN