Hóa chất làm sạch cốc thủy tinh CCS 199
Hóa chất làm sạch cốc thủy tinh CCS 199

Hóa chất làm sạch cốc thủy tinh CCS 199

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng không màu
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 5 l
Trọng lượng riêng ở 25°C (g/cm3): 0.990 – 1.030
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 436,480 VND

Hóa chất làm sạch cốc thủy tinh CCS 199

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng không màu
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 5 l
Trọng lượng riêng ở 25°C (g/cm3): 0.990 – 1.030
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN