Hóa chất làm sạch cửa sổ - kính CCS 210
Hóa chất làm sạch cửa sổ - kính

Hóa chất làm sạch cửa sổ – kính CCS 210

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh nhạt
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 9 – 11
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.970 – 1.010
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 211,200 VND

Hóa chất làm sạch cửa sổ – kính CCS 210

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh nhạt
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 9 – 11
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.970 – 1.010
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN