Hóa chất làm sạch lò nướng - Vỉ nướng CCS 150
Hóa chất làm sạch lò nướng CCS 150

Hóa chất làm sạch lò nướng CCS 150

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu nâu
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 13-14
Dung tích: 5 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1360-1400
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn.

Giá bán: 1,392,050 VND

Hóa chất làm sạch lò nướng CCS 150

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu nâu
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 13-14
Dung tích: 5 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1360-1400
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn.

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN