Hóa chất làm sạch sàn
Hóa chất làm sạch sàn CCS200

Hóa chất làm sạch sàn

Thành phần

 • Dung tích: 3,8 lít
 • Hình thức: Chất lỏng màu hồng
 • Mùi: Luxy
 • Độ pH100% ở chỉ số thông thường: 9-11
 • Trọng lượng riêng ở 250C(g/cm3): 1000-1040
 • Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn trong nước

Giá bán: 257,775 VND

Thành phần

 • Dung tích: 3,8 lít
 • Hình thức: Chất lỏng màu hồng
 • Mùi: Luxy
 • Độ pH100% ở chỉ số thông thường: 9-11
 • Trọng lượng riêng ở 250C(g/cm3): 1000-1040
 • Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn trong nước

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN