Hóa chất rửa bát đĩa CCS 170
Hóa chất rửa bát đĩa CCS 170

Hóa chất rửa bát đĩa CCS 170

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng sệt màu vàng
Mùi: Hương chanh
pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.000 – 1.040
Độ nhớt ở 250C (CPS): 600 – 800
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 267,520 VND

Hóa chất rửa bát đĩa CCS 170

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng sệt màu vàng
Mùi: Hương chanh
pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.000 – 1.040
Độ nhớt ở 250C (CPS): 600 – 800
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN