Hóa chất rửa cho máy rửa bát CCS 110
Hóa chất rửa dùng cho máy rửa bát CCS 110

Hóa chất rửa dùng cho máy rửa bát CCS 110

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu hổ phách
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 13 – 14
Dung tích: 5 l / 20 l
Trọng lượng riêng ở 25°C (g/cm3): 1.160 – 1.200
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Giá bán: 363,660 VND

Hóa chất rửa cho máy rửa bát CCS 110

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu hổ phách
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 13 – 14
Dung tích: 5 l / 20 l
Trọng lượng riêng ở 25°C (g/cm3): 1.160 – 1.200
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN