Hóa chất rửa tay công nghiệp CCS 351
Hóa chất rửa tay công nghiệp CCS 351

Hóa chất rửa tay công nghiệp CCS 351

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Dung dịch nhớt không màu
Mùi: Đặc trưng
Độ pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.010 – 1.050
Độ nhớt ở 250C (CPS): 800 – 1000
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 1,288,320 VND

Hóa chất rửa tay công nghiệp CCS 351

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Dung dịch nhớt không màu
Mùi: Đặc trưng
Độ pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.010 – 1.050
Độ nhớt ở 250C (CPS): 800 – 1000
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN