Hóa chất rửa tay hương thơm Anh Thảo CCS 180
Hóa chất rửa tay hương thơm Anh Thảo CCS 180

Hóa chất rửa tay hương thơm Anh Thảo CCS 180

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng sệt màu hồng ngọc trai
Mùi: Hương hoa Anh Thảo
pH 100% theo thước đo độ pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 5 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.994 – 1.034
Viscosity at 250C (CPS): 1000 – 1200
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 934,120 VND

Hóa chất rửa tay hương thơm Anh Thảo CCS 180

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng sệt màu hồng ngọc trai
Mùi: Hương hoa Anh Thảo
pH 100% theo thước đo độ pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 5 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.994 – 1.034
Viscosity at 250C (CPS): 1000 – 1200
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN