Hóa chất rửa tay hương thơm mát CCS 181
Hóa chất rửa tay hương thơm mát CCS 181

Hóa chất rửa tay hương thơm mát CCS 181

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng nhớt màu xanh ngọc trai
Mùi: Hương thảo nguyên
Độ pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.994 – 1.034
Độ nhớt ở 250C (CPS): 1000 – 1200
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 258,170 VND

Hóa chất rửa tay hương thơm mát CCS 181

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng nhớt màu xanh ngọc trai
Mùi: Hương thảo nguyên
Độ pH 100% theo thước đo pH: 6.50 – 7.50
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.994 – 1.034
Độ nhớt ở 250C (CPS): 1000 – 1200
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN