Hóa chất sấy cho máy rửa bát CCS 120
Hóa chất sấy cho máy rửa bát CCS 120

Hóa chất sấy cho máy rửa bát CCS 120

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo thước đo pH: 7.00 – 8.00
Dung tích: 5 l / 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 820,600 VND

Hóa chất sấy cho máy rửa bát CCS 120

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo thước đo pH: 7.00 – 8.00
Dung tích: 5 l / 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN