Hóa chất tạo kiềm CCS 405 | Hóa chất giặt là
Hóa chất tạo kiềm CCS 405

Hóa chất tạo kiềm CCS 405

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Không màu, giống chất lỏng Amber
Mùi: Đặc trưng
Độ pH: 100%  theo chỉ số chung là : 13 – 14
Dung tích: 20 l
Tỷ trọng đặc biệt tại 250C (g/cm3): 1.380 – 1.420
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Giá : liên hệ

Hóa chất tạo kiềm CCS 405

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Không màu, giống chất lỏng Amber
Mùi: Đặc trưng
Độ pH: 100%  theo chỉ số chung là : 13 – 14
Dung tích: 20 l
Tỷ trọng đặc biệt tại 250C (g/cm3): 1.380 – 1.420
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN