Hóa chất tẩy bẩn trà cafe CCS 195
Hóa chất tẩy bẩn trà cafe CCS 195

Hóa chất tẩy bẩn trà cafe CCS 195

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Hạt nhỏ trắng mịn
Mùi: Đặc trưng
Khối lượng: 5 kg
pH 0.1% soln: 10.50  – 11.50
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 800,580 VND

Hóa chất tẩy bẩn trà cafe CCS 195

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Hạt nhỏ trắng mịn
Mùi: Đặc trưng
Khối lượng: 5 kg
pH 0.1% soln: 10.50  – 11.50
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN