Hóa chất tẩy đồ cáu cạnh CCS 130
Hóa chất tẩy đồ cáu cạnh CCS 130

Hóa chất tẩy đồ cáu cạnh CCS 130

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng không màu
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 0 – 2
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.270 – 1.310
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 363,660 VND

Hóa chất tẩy đồ cáu cạnh CCS 130

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng không màu
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 0 – 2
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.270 – 1.310
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN