Hóa chất tẩy dầu mỡ cho nhà bếp CCS 140
Hóa chất tẩy dầu mỡ cho nhà bếp CCS 140

Hóa chất tẩy dầu mỡ cho nhà bếp CCS 140

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu hơi trong
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 12 – 14
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 388,630 VND

Hóa chất tẩy dầu mỡ cho nhà bếp CCS 140

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu hơi trong
Mùi: Đặc trưng
pH 100% theo chỉ số chung: 12 – 14
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
Độ tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN