Hóa chất giặt là trung hòa
Hóa chất trung hòa CCS 420

Hóa chất trung hòa CCS 420

Thành phần, định lượng

 • Hình thức: Chất lỏng không màu.
 • Mùi: Đặc trưng.
 • Độ pH: 100% theo chỉ số phổ thông là  : 0 – 2.
 • Định lượng: 20 lít.
 • Trọng lượng riêng 250C (g/cm3) : 1.130 – 1.170.
 • Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn.

Giá bán: 1,870,550 VND

Thành phần, định lượng

 • Hình thức: Chất lỏng không màu.
 • Mùi: Đặc trưng.
 • Độ pH: 100% theo chỉ số phổ thông là  : 0 – 2.
 • Định lượng: 20 lít.
 • Trọng lượng riêng 250C (g/cm3) : 1.130 – 1.170.
 • Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn.

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN