Hóa chất vệ sinh phòng tắm CCS 220
Hóa chất vệ sinh phòng tắm CCS 220

Hóa chất vệ sinh phòng tắm CCS 220

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh
Mùi: Hương thơm Breta
pH % theo chỉ số chung: 0 – 2
Dung tích: 3.8 l / 20 l
Trọng lượng riêng tại 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 324,500 VND

Hóa chất vệ sinh phòng tắm CCS 220

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu xanh
Mùi: Hương thơm Breta
pH % theo chỉ số chung: 0 – 2
Dung tích: 3.8 l / 20 l
Trọng lượng riêng tại 250C (g/cm3): 1.050 – 1.090
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN