Hóa chất vệ sinh phòng tắm trung tính CCS 221
Hóa chất vệ sinh phòng tắm trung tính CCS 221

Hóa chất vệ sinh phòng tắm trung tính CCS 221

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu tím nhạt
Mùi: Breta
pH 100% theo thước đo pH: 7.00 – 8.00
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng 250C (g/cm3) : 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Giá bán: 295,680 VND

Hóa chất vệ sinh phòng tắm trung tính CCS 221

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng màu tím nhạt
Mùi: Breta
pH 100% theo thước đo pH: 7.00 – 8.00
Dung tích: 3.8 l
Trọng lượng riêng 250C (g/cm3) : 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN