Hóa chất xả mềm vải CCS 442 | Hóa chất giặt là
Hóa chất xả mềm vải CCS 442

Hóa chất xả mềm vải CCS 442

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng nhớt màu trắng
Mùi: Hương hoa tự nhiên
pH 100% theo chỉ số chung: 4 – 6
Dung tích: 20l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.970 – 1.010
Độ nhớt ở 250C (CPS): 300 – 500
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Giá bán: 1,111,000 VND

Hóa chất xả mềm vải CCS 442

Đặc tính vật lý và hóa học

Hình thức: Chất lỏng nhớt màu trắng
Mùi: Hương hoa tự nhiên
pH 100% theo chỉ số chung: 4 – 6
Dung tích: 20l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.970 – 1.010
Độ nhớt ở 250C (CPS): 300 – 500
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN