Tăng hoạt tính tẩy mỡ CCS 433 | Hóa chất giặt là
Tăng hoạt tính tẩy mỡ CCS 433

Tăng hoạt tính tẩy mỡ CCS 433

Đặc tính vật lý – hóa học

Hình thức: Chất lỏng không màu
Mùi: Đặc trưng
pH 100%  thước đo pH: 8.00 – 9.00
Dung tích: 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Giá : liên hệ

Tăng hoạt tính tẩy mỡ CCS 433

Đặc tính vật lý – hóa học

Hình thức: Chất lỏng không màu
Mùi: Đặc trưng
pH 100%  thước đo pH: 8.00 – 9.00
Dung tích: 20 l
Trọng lượng riêng ở 250C (g/cm3): 0.980 – 1.020
Khả năng hòa tan trong nước: Hòa tan hoàn toàn

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN