Xe quét đường phố Mingnuo MN-E80W
Xe quét đường phố Mingnuo MN-E80W

Xe quét đường phố Mingnuo MN-E80W

Thông số kỹ thuật:

 • Sweeping width: >1900mm
 • Cleaning efficiency: >12000m2/h
 • Max gradeability: 25%
 • Main brush’s length: 800mm
 • Side brush’s diameter: 500mm
 • Power supply: 48V
 • Working hours: 6~8h
 • Water tank capacity: 30L
 • Dustbin capacity: 180L
 • Diving power: 2500W
 • Work power(motor) main brush +fan+side brush+dust vibrating: 800+500+80×4+50W
 • Working speed: 7km/h
 • Driving speed: 9.8km/h
 • Filtering area:5m2
 • Turning Radius: 1200mm
 • Dimension (L/W/H): 2150×1900×2040mm
 • Net weight: 800kg

Giá : liên hệ

Xe quét đường phố Mingnuo MN-E80W

Thông số kỹ thuật:

 • Sweeping width: >1900mm
 • Cleaning efficiency: >12000m2/h
 • Max gradeability: 25%
 • Main brush’s length: 800mm
 • Side brush’s diameter: 500mm
 • Power supply: 48V
 • Working hours: 6~8h
 • Water tank capacity: 30L
 • Dustbin capacity: 180L
 • Diving power: 2500W
 • Work power(motor) main brush +fan+side brush+dust vibrating: 800+500+80×4+50W
 • Working speed: 7km/h
 • Driving speed: 9.8km/h
 • Filtering area:5m2
 • Turning Radius: 1200mm
 • Dimension (L/W/H): 2150×1900×2040mm
 • Net weight: 800kg

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN