Xe quét đường phố Mingnuo MN-F2000 - ĐẶT HÀNG NGAY
Xe quét đường phố Mingnuo MN-F2000

Xe quét đường phố Mingnuo MN-F2000

Thông số kỹ thuật

 • Engine: Perkins 3cylinder diesel engine
 • Engine power: 25 Hp
 • Overall length: 3080mm
 • Overall width: 1160mm
 • Overall height: 1950mm
 • Dustbin effective volume: 500L
 • Water tank volume: 130L
 • Fuel tank volume: 20L
 • Curb weight: 1000Kg
 • Sweeping speed: 10km/h
 • Sweeping width(Dual brushes):1400mm
 • Sweeping width(Three brushes): 1900mm
 • Sweeping efficiency: 10000-16000m2/h
 • Working diesel consumption 264g/kwh
 • Extend vacuum tube (length): 4m
 • Extend vacuum tube (caliber): 0.11m

Giá : liên hệ

Xe quét đường phố Mingnuo MN-F2000

Thông số kỹ thuật

 • Engine: Perkins 3cylinder diesel engine
 • Engine power: 25 Hp
 • Overall length: 3080mm
 • Overall width: 1160mm
 • Overall height: 1950mm
 • Dustbin effective volume: 500L
 • Water tank volume: 130L
 • Fuel tank volume: 20L
 • Curb weight: 1000Kg
 • Sweeping speed: 10km/h
 • Sweeping width(Dual brushes):1400mm
 • Sweeping width(Three brushes): 1900mm
 • Sweeping efficiency: 10000-16000m2/h
 • Working diesel consumption 264g/kwh
 • Extend vacuum tube (length): 4m
 • Extend vacuum tube (caliber): 0.11m

Gửi đánh của bạn


 CÁC THƯƠNG HIỆU

doi-tac

NHẬN THƯ MỚI

CHẤP NHẬN THANH TOÁN